TAKST

«Du lever ikke av verdien, men du lever av avkastningen»

Eierskifte av gårdsbruk er et naturlig tidspunkt for takst.

 • Eieren bør vite hvilken verdi eiendommen har
 • Barna bør vite hvilken verdi som blir overdratt
 • Et standard eierskifte i familien gir kjøper 75 % av takst som skattemessig verdi
 • Statens kartverk skal tinglyse verdien
 • Kjøperen må ofte låne penger med grunnlag i takst
 • Kjøper bør vite hva som gave og ikke betalt for Ektefelleloven § 59
 • Kjøpers ektefelle, samboer bør vite om sitt utgangspunkt i forholdet.

En takst skal inneholde

En takst må inneholde:

 • Dokumentasjon eierskap
 • Beskrivelse av eiendommen / sted /bebyggelse
 • Jord, areal, teiger, grøftetilstand, avling, arrondering, hva er verdien?
 • Skog, areal, teiger, bonitet, hogstklasser, treslag, bilveier, tilstand, hva er verdien?

Våninghus verdsettes som bolig

Driftsbygninger verdsettes med utgangspunkt i nytt med fradrag for slit, elde og uhensiktsmessighet, alternativ bruk

Forholdet til kommuneplanen

Samlet verdi

Formålet med taksten

LANDBRUKSTAKST, KONSESJONSTAKST, ODELSTAKST, ÅSESTESTAKST, SKIFTETAKST

Takst eierskifte

 

Verdsetting gårdsbruket en forsiktig markedsverdi. En god beskrivelse gir trygghet for alle parter i eierskifte.

Familieeierskifte er unntatt konsesjons behandling i kommunen.

LånetakstDokumenter verdiene, oppdatert takst lønner seg.
Konsesjonstakst

Markedssalg konsesjonsbehandling i kommunen

Den høyeste verdi som kan godkjennes av konsesjonsmyndigheten.

Jord- og skog skal verdsettes til avkastningsverdi,  bygningene  etter dagens standard.

SkiftetakstVerdsetting av eiendommen etter skifteloven § 125

Ved dødsbo eller uenighet om verdsettingen. Omsetningsverdi.

OdelstakstVerdsettes etter odelsloven § 49, eiendommen hovedsaklig brukes til landbruksformål.
Takst tilbake i tidVåre databaser går mange år tilbake. Det kan være aktuelt å påvise verdien for en del år siden.

Takstprinsipper

Jord og skog

Jord og skog skal verdsettes etter avkastningen.

Derfor vil det være forskjell på verdien av jord etter hvilke avling arealet kan gi.

Det samme er det med skogen, en skog med god bonitet skal ha en annen verdi en skog med lavere produksjonsmuligheter.

Bygg og anlegg

Våningshus skal verdsettes som ny med fradrag for slit, elde og uhensiktsmessighet.

Verdsettingen av våningshuset vil også se hen til verdien på andre boliger i nærområdet.

Driftsbygningen skal også verdsettes som ny med fradrag for slit, elde og uhensiktsmessighet.

Andre bygninger skal verdsettes etter avkastningsverdien.

Takst lønner seg

1 % mindre rente på lån kr 1 000 000 er kr 10 000.

Takseringsmåte:

 Våningshus

Bygningsmessig verdi

Markedsmessig verdi

Kårbolig

Avkastningsverdi

Leieverdi

Driftsbygning

Verdi som tjenlig driftsbygning

Alternativ bruk

Stabbur

Verdi som lager

Affeksjonsvedi

Jord-  og skog

Avkastningsverdi

Kontakt oss

Telefon: 909 61 675
E-post: ogg@eierskiftetakst.no
Vi arbeider primært i områdene Vestfold, Telemark og Buskerud.

Adresser:
Solbergskogen 6A, 3085 Holmestrand
Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss

Eierskifte og Takst for landbruket AS drives av Ole Gunnar Green, som er autorisert takstmann Norsk Landbruk Takst (NLT), eierskifterådgiver og autorisert regnskapsfører.