Eierskifte

 

Familie

Krav til «skattefritt» eierskifte for selger (Sk.lov § 9.13)

 • Betaling mindre enn 75 %, *
 • Kjøper er i arvekretsen til selger
 • Selgeren har eid eiendommen i mer enn 10 år

Selgers situasjon

Selgerne gjør som de vil med det de eier så lenge begge selgerne lever.

Ved salg fra uskiftet bo gjelder spesielle regler, man kan ikke gi bort (gave) fast eiendom fra uskiftet bo.

Selgerne har eid eiendommen i lang tid og familien og å driften av jord- og skogbruk er kjent for alle.

Tilpasning barn og barnebarn

Gårdens fremtid tenker alle på, men få snakker om dette og årene går. Tidspunktet for eiendomsoverdragelse må tilpasses selgernes ønsker, men husk at eierskifte går lettere hvis dere som selgere har i tankene at:

 1. a) Barna som har flyttet bort får nettverk og venner der de kommer
 2. b) Barnebarn går på skole og ønsker å fullføre skolegang før de flytter.
  En tilpasning av barn og barnebarns situasjon kan være viktig og riktig.

Selgernes bosituasjon

Selgerne må tenke på sin bosituasjon, når begge er i live eller når en av ektefellene dør. Må man flytte p.g.a. helsemessige årsaker ? Eller kan dere ønske å flytte ?

Penger på konto

Ønsker dere som selgere å ha en reserve med penger i banken må dere kreve dette gjennom eierskifte.

Eksempel

Verdier                                                                                                                                                                                                               Eksempel
Verdi gårdsbruk 5 800 000
»        maskiner 1 400 000
»        dyr og varelager    800 000
Sum verdier  8 000 000
 
Oppgjør
Kontant betaling2 000 000
Overtakelse av gjeld1 500 000
Pant / gjeldsbrev   500 000
Kår til selgerne1 200 000
Sum betaling 5 200 000
Differanse verdier ( 8 000 000) – betaling (5 200 000)2 700 000
Tradisjonelt åsetesavslag 25 % av fast eiendom 5 800 0001 450 000
Resten blir da enten gave eller forskudd på arv1 250 000
Sum ikke betalt 2 700 000

Kjøpers situasjon

Hva er det du kjøper ?

 • Gjør deg kjent på eiendommen
 • Les taksten
 • Hvordan drives eiendommen i dag ?
 • Skaff deg kunnskap om regnskapet de siste år
 • Hva er driftsoverskudd ved å drive jordbruket selv?
 • Hva er utleiemarkedet for dyrka mark ?

Hvorfor kjøper du?

 • Føler du plikt til å overta?
 • Har du og familien lyst til å overta?
 • Har du lyst til å være næringsdrivende?
 • Eller ønsker å forvalte eiendommen ?

Eierskiftegrukk:

Hvis du går i din fars fotspor kommer du aldri forbi

Søskens forhold

Søsken som ikke skal overta gården må få informasjon om det som skjer.

En eiendomsoverdragelse til et av barna vil det alltid ligge elementer av gave.

Skatteloven § 9.13 bestemmer at for at selgerne skal kunne slippe beskatning på salget må det være en rabatt på minimum 25 %.

Ny eier av gården

Ny eier i et familieeierskifte får sine verdier fastsatt etter 75% av takstverdien uavhengig av hva han har betalt (ikke mer enn 75% betaling)

Dette gjelder alle hus på eiendommen, også våningshuset.

Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter har i utgangspunktet ikke noe med et familieeierskifte å gjøre.

Eierskifte må være gjennomført slik at myndighetenes systemer blir tilfredsstilt. Konsesjon ved markedssalg og ikke oppfylt reglene ved boplikt mv.

Kjøpet av eiendommen skal behandles i kommunen.

Her vil ev. boplikt, pris mv bli behandlet.

Statens kartverk

Dette er at eiendommens verdi er «full verdi» som det står i dette regelverket.

Skjema for 1. gangs kostpris må leveres inn ved ligningen for kjøper.

Markedssalg

Flere landbrukseiendommer blir solgt i markedet. Gode stillinger i næringslivet og annet fokus gjør at det ikke lenger er en selvfølgelighet at barna overtar.

I forbindelse med et slikt salg må det gjøres en grundig takst som viser alle forhold med eiendommen. Taksten skal gi kjøper veiledning og nødvendig oversikt over salgsobjektet.

Det vil være nødvendig med en tilstandsrapport i tillegg til taksten for å gå i dybden på tekniske anlegg, bad mv.

Skattereglene gjør at effektiv gevinst ved markedssalg ofte ligger på 10-15 % skatt.

Salg av landbrukseiendom skal beskattes med alm. Inntektsskatt 22 %.

Kommunen skal behandle kjøpers søknad om konsesjon.

Deling av eiendom

I forbindelse med salg av eiendom kan det være aktuelt:

 1. Selge hele gården i markedet som den er
 2. Splitte tunet og jord- og skogbruk fra hverandre
 3. Selge tunet som bolig med stor tomt
 4. Selge jord og skog til en eller flere naboer
 5. Det er offisiell landbrukspolitikk å godta strukturendringer
 6. Myndighetene godtar også en høyere pris ved konsesjon ved nabosalg

Kontakt oss

Telefon: 909 61 675
E-post: ogg@eierskiftetakst.no
Vi arbeider primært i områdene Vestfold, Telemark og Buskerud.

Adresser:
Solbergskogen 6A, 3085 Holmestrand
Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss

Eierskifte og Takst for landbruket AS drives av Ole Gunnar Green, som er autorisert takstmann Norsk Landbruk Takst (NLT), eierskifterådgiver og autorisert regnskapsfører.